Myyntiehdot

Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein jätetty tarjous. Ostaja sitoutuu allekirjoittamaan kaupan kuukauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Kaupanteossa käytetään myyjän laatimaa kauppakirjaa. Myyjä hankkii kiinteistöön liittyvät todistukset. Kauppakirjan allekirjoittamisajankohta ja paikka sovitaan ostajan kanssa erikseen. Kauppahinnan maksaminen tapahtuu tilisiirtona myyjän ilmoittamalle tilille ennen kaupan allekirjoittamista. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta. Ostaja vastaa kiinteistökaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Ostaja hakee lainhuudon saannolle puolen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja maksaa lainhuudatuskulut. Ostaja vastaa mahdollisen käyttötarkoituksen muutoksen hakemisesta.

Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Kohteelle ei myönnetä takuuta. Ilmoituksen kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Asiakas on velvollinen tarkastamaan kohteen kunnon ja varusteiden toimivuuden ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouksen jättämällä ostaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.

Ostaja saa omistusoikeuden omaisuuteen kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi.

Myyjän antamat tiedot
Kohteiden kiinteistö- ja kaavatiedot perustuvat julkisiin viranomaisrekistereihin ja muihin vahvistettuihin asiakirjoihin. Ilmoituksessa esitetyt arviot ovat vain myyjän arvioita kohteen kunnosta.

Kaupan solmiminen
Kohteen myynnistä tehdään viranhaltijapäätös.
Ostaja maksaa kauppahinnan myyjän ilmoittamalle pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamistilaisuutta ja esittää kuitin allekirjoittamistilaisuudessa
Ostaja saa kohteen omistus- ja hallintaoikeuden kauppakirjan allekirjoittamisen ja kauppahinnan maksamisen jälkeen.

Muut kustannukset
Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, varainsiirtoverosta ja lainhuudon kustannuksista.